Biomassevidenskab og teknologi

Biomassevidenskab og teknologi er en forskningsgruppe hos Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. 

For yderligere information, se den engelske side.