Teoretisk Katalyse

I vores gruppe arbejder vi med teoretisk katalyse, som er baseret på simulationer og dynamik på atomar skala. På den måde har vi en direkte vej til struktur, reaktioner og intermediater på atomart niveau.

Vores hovedinteresser er:
• Elektrokatalyse for forskellige reaktioner
• Screening af halvledermaterialer

Hypotesen som vi arbejder ud fra er, at ved at forstå processerne på atomarskala er det muligt at forbedre både selektiviteten og energitabet for de relavante kemiske reaktioner. Som udgangspunkt arbejder vi tæt sammen med eksperimentalister, hvilket betyder at vi både forsøger at forstå nuværende materialer, men at vi også kan finde nye materialer som vil blive testet eksperimentelt af vores mange partnere.

 

Til computersimulationer er det hovedsageligt Density Functional Theory (DFT) som bliver anvendt. DFT simulationer tilbyder det rigtige forhold mellem nøjagtighed og systemstørrelse for modeller af katalytiske grænseflader. Kvantemekanikken beskriver nøjagtigt brydning og dannelse af kemiske bånd, og det er muligt at modellere op til omkring 1000 atomer, hvilket er nødvendigt for at minimere de konsekvenser der kommer af at behandle det som en begrænset størrelse. Til disse beregninger anvender vi vores egen cluster, Katla, på Københavns Universitet, hvilket giver os direkte og super hurtige beregninger. 

For yderligere information, se den engelske side.