Teoretisk Faststoffysik

Forskningsgruppen arbejder med teoretisk fysik anvendt på forskellige nanofysiske systemer, primært nanoelektroniske komponenter samt kvanteinformationssystemer.

Den vigtigste aktivitet omhandler teorien for kvanteelektrontransport gennem nanosystemer, såsom nanotråde, fullerener og molekyler. For at forstå disse systemer er det vigtigt at inkludere en række forskellige fysiske og kemiske effekter i beskrivelsen. Dette gøres dels ved computerberegninger baseret på mikroskopiske parametre og dels ved matematiske løsninger af modelsystemer.

For yderligere information, se den engelske side.