X-Ray and Neutron Science

X-Ray og Neutron Science gruppen er ansvarlig for uddannelse og forskning inden for strukturfysik ved hjælp af røntgen- og neutronbaserede metoder på materialefysik og magnetisme og ved hjælp af isotopteknikker på biofysik. 

Forskningsprojekterne fokuserer på strukturelle og dynamiske studier på Ångstrømskala til micrometerskala. Emnerne varierer fra kvantefaseovergange og superledende materialer, til polymerer og biofysik. Der bliver lagt stor vægt på at udvikle røntgen- og neutronmetoder til nye videnskabelige områder. Andre store projekter knytter sig til det syntesebiologiske center startet som et tværfakultært projekt på Københavns Universitet såvel som andre områder inden for strukturel biofysik og soft matter fysik. Gruppen har veludstyrede laboratorier, hvilket omfatter biofysiske laboratorier med advancerede termiske og karakteriseringsinstrumenter, røntgen- og lysspredningslaboratorier og laboratorier til termisk analyse og magnetiske studier.

Røntgen og Neutron gruppen består af 9 medarbejdere, en laboratorie- og mekaniktekniker, en sekretær, omtrent 35 ph.d.-studerende og postdocs og omkring 20 bachelorstuderende. 

For yderligere information, se den engelske side.