Besøg Nano-Science Center

Åbent Hus

Hvert år afholdes Åbent Hus på alle fag med henblik på at introducere fagene til uddannelsessøgende. Åbent Hus giver mulighed for:

* en orientering om uddannelsernes indhold og efterfølgende erhvervsmuligheder
* et møde med undervisere og studerende
* rundvisning på institutter, i laboratorier, biblioteker og øvrige studiefaciliteter
* at følge særlige tilrettelagt forelæsninger, demonstrationsbesøg eller lignende
* at stille spørgsmål om uddannelserne og uddannelsesforløb.

Studiepraktik

Hvert efterår afholder vi i samarbejde med flere fag på fakultetet studiepraktik. Her har 3. g'ere mulighed for at komme i tre dages praktik her på Nano-Science Center.
For mere information tryk her. 

Studieretningsprojekt

Står du og skal lave dit studieretningsprojekt? Hvorfor så ikke lave den på universitetet med den seneste teknologi til din rådighed. På Nano-Science Center har flere gymnasieelever skrevet deres større skriftlige opgave i samarbejde med forskere og studerende på nanoteknologi.

Studerende for en dag

Som studerende for en dag får du muligheden for en hel dag at følges med en studerende på nanoscience. Du kan få mulighed for at opleve det hele, lige fra forelæsninger, laboratorietimer og klassetimer til læsegruppemøder og sociale aktiviteter på universitetet.
For mere information og tilmelding tryk her. 

Introduktion til nanoscience

Det er også muligt for dig og din gymnasieklasse at besøge os på Nano-Science Center. Her vil du få en forelæsning om nanoscience og nanoteknologi generelt eller et specifikt emne. Se mere her. En studievejleder kan fortælle om uddannelsen og I kan se Nano-Science Centers laboratorier. Kontakt vibe@chem.ku.dk for mere information.